Ασημένιοι Χορηγοί

Οι ακόλουθοι οργανισμοί έχουν ταξινομηθεί ως Χορηγοί Ασημένιας κατηγορίας

 

Limassol Tourism Board (www.limassoltourism.com)
Εταιρεία που ασχολείται με την ανάπτυξη της τουριστικής υποδομής στη Λεμεσό.

 

ICR Cyprus Resort Development Company Limited