Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Φίλιππος Φράγκος [email protected]

 

Αντιπρόεδρος Πάνος Μακρής

 

Ταμίας Ερρίκος Λεωνίδου [email protected]

 

Γραμματέας Φρόσω Τηλλυρή [email protected]

 

Μέλος  Κώστας Ιωάννου

 

Μέλος  Κυριάκος Παναγιώτου

 

Μέλος  Νίκος Νικολάου

 

Μέλος  Δημήτρης Σάββα

 

Μέλος  Γιώργος Γεωργιάδης

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 70002345