Δομή Ομοσπονδίας Μπριτζ

Η Ομοσπονδία αποτελείται από όλους τους εγγεγραμμένους Ομίλους στην Κύπρο. Επί του παρόντος έχουν καταχωρηθεί έξι Τακτικοί Όμιλοι και δύο Συνδεδεμένα Μέλη, λεπτομέρειες των οποίων μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Όμιλοι. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Μπριτζ τελεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) που είναι ο κύριος χορηγός / χρηματοδότης της. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Μπριτζ διοικείται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο που ψήφισαν οι Όμιλοι και τα μέλη για περίοδο τριών ετών.

 

Πρωταρχικός στόχος της Κυπριακής Ομοσπονδίας είναι η διδαχή και προώθηση του Μπριτζ στην Κύπρο.

 

Οι αξιωματούχοι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπριτζ είναι ο Πρόεδρος,ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας.
Περισσότερα στη σελίδα Αξιωματούχοι.

 

Υπάρχει μια Τεχνική επιτροπή η οποία είναι υπεύθυνη για όλες τις πτυχές του Παιχνιδιού, μία Νομική επιτροπή που ασχολείται με νομικά θέματα και μία Οικονομική επιτροπή που ασχολείται με τα οικονομικά θέματα.