Δομή Ομοσπονδίας Μπριτζ

Η Ομοσπονδία αποτελείται από όλους τους εγγεγραμμένους Ομίλους στην Κύπρο. Επί του παρόντος έχουν καταχωρηθεί πέντε Τακτικοί Όμιλοι, λεπτομέρειες των οποίων μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Όμιλοι. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Μπριτζ τελεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) που είναι ο κύριος χορηγός / χρηματοδότης της. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Μπριτζ διοικείται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο που ψήφισαν οι Όμιλοι και τα μέλη για περίοδο τριών ετών.

 

Πρωταρχικός στόχος της Κυπριακής Ομοσπονδίας είναι η διδαχή και προώθηση του Μπριτζ στην Κύπρο.

 

Οι αξιωματούχοι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπριτζ είναι ο Πρόεδρος,ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας.
Περισσότερα στη σελίδα Αξιωματούχοι.

 

Υπάρχει μια Τεχνική επιτροπή η οποία είναι υπεύθυνη για όλες τις πτυχές του Παιχνιδιού, μία Νομική επιτροπή που ασχολείται με νομικά θέματα και μία Οικονομική επιτροπή που ασχολείται με τα οικονομικά θέματα.

 

Έχουν προστεθεί σε αυτές και η Επιτροπή Δεοντολογίας και Επιτροπή Στρατηγικής.