ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΡΟΣ 2

ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΡΟΣ 2

 

Smooth Operators v. JustJump      +15

https://www.bridgewebs.com/cgi-bin/bwoq/bw.cgi?pid=display_rank&event=20231111_1&club=cyprus

 

The Monarchs v. Lefkara    75-59

https://www.bridgewebs.com/cgi-bin/bwoq/bw.cgi?pid=display_rank&event=20231115_2&club=paphosbridge

 

RIA v. Waterworld     95-45

http://www.bridgewebs.com/cyprus

 

Excalibur v. Jolie      73-35

https://www.bridgewebs.com/cgi-bin/bwop/bw.cgi?pid=display_rank&event=20231117_1&club=nicosia