Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 15/11/2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – 11/07/2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-1ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 18/07/2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-2ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 29/08/2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-3ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 26/09/2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-4ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 07/10/2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-5ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 31/10/2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-6ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 21/11/2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – 21/11/2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-7ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 19/12/2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-8ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 08/01/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-9ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 27/02/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-10ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 26/03/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-11ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 28/05/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-12ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 17/07/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-13ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 06/08/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-14ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 08/10/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-15ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 03/12/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-16ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 18/02/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-17ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 30/03/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-18ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 27/05/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-19ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 15/07/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-20ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 16/09/2021

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΟΜΠ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΜΙΛΩΝ – 16/09/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΟΜΠ  – 21/11/2021       

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-21ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 14/10/2021                                                                                             

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-22ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 18/11/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-23ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 09/12/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-24ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 10/02/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-25ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 07/04/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-26ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 27/04/2022