Χορηγοί

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Μπριτζ είναι ευγνώμων προς όλες εκείνες τις οργανώσεις και τα τμήματα της Κυπριακής Κυβέρνησης που την υποστηρίζουν τους στόχους της για την ανάπτυξη του Μπριτζ στην Κύπρο.

 

Διακρίνουμε τους χορηγούς μας σε τρεις κατηγορίες. Τη Χρυσή, Ασημένια, και Χάλκινη κατηγορία.

 

Χρυσή

Χορηγοί στην Κατηγορία αυτή είναι εκείνοι που δίνουν ή παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες άνω των 5.000 (πέντε χιλιάδων) ευρώ ετησίως.

 

Ασημένια

Χορηγοί στην Κατηγορία αυτή είναι εκείνοι που δίνουν ή παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες πέραν των 1.000 (χιλίων) και λιγότερο από 5.000 (πέντε χιλιάδων) ευρώ ετησίως.

 

Χάλκινη

Χορηγοί στην Κατηγορία αυτή είναι εκείνοι που δίνουν ή παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες κάτω των 1.000 (χιλίων) ευρώ ετησίως.

Δεδομένου ότι η προσπάθειά μας είναι να τοποθετήσουμε την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη των Πνευματικών Παιχνιδιών, κάθε Χορηγία

είναι σημαντική για εμάς.

 

Χορηγία μπορεί να είναι με τη μορφή μειωμένων τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες ή μέσω δωρεών σε μετρητά ή άλλως.

 

Σε αντάλλαγμα για την υποστήριξή σας η Κυπριακή Ομοσπονδία Μπριτζ θα περιλαμβάνει εσάς ή την εταιρεία σας σε καμπάνιες μάρκετινγκ της Ομοσπονδίας μας που γίνεται κατά κύριο λόγο μέσω της ιστοσελίδας μας.

 

Το Διαδίκτυο έχει πάνω από 1,7 δισεκατομμύρια χρήστες, έτσι η ενδεχόμενη διαφήμιση της εταιρείας σας από την συνεργασία σας με εμάς, είναι τεράστια