Χρυσοί Χορηγοί

Οι ακόλουθοι οργανισμοί έχουν ταξινομηθεί ως Χρυσοί Χορηγοί

 

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού – ΚΟΑ (www.cyprussports.org)

 

 

Ο ΚΟΑ ιδρύθηκε το 1969 και είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του εξωσχολικού αθλητισμού, το συντονισμό της αθλητικής ζωής στη Κύπρο, τη καλλιέργεια του ολυμπιακού ιδεώδους και τη προώθηση της Κύπρου στον διεθνή αθλητισμό.