Όμιλος Μπριτζ Αγίου Αντρέα

Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Φλωρίνης 8, Λευκωσία 1065
Duplicate κάθε Σάββατο στις 4μμ

 

Γιώργος Γεωργιάδης τηλ. 99-668-912 [email protected]

Τηλ +(357) 96510121
[email protected]

www.bridgewebs.com/ayiosandreas/