2024

 

2024 ΑΓΩΝΕΣ KAI ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΠΡΙΤΖ  ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ

 

Ημέρα / Ώρα

Εκδήλωση

Άλλες Πληροφορίες

28 ΙΑΝ 2024

Διαγωνισμός ζευγών Γυναικών

Αποτελέσματα

Όμιλος Αγίου Ανδρέα.
2 ΜΑΡ2024

Διαγωνισμός ζευγών GOLD POINTS

Αποτελέσματα

Όμιλος ΛΕΜΕΣΟΥ

5-9 ΑΠΡ 2024

Ξενοδοχείο  ΜΙΡΑΜΑΡΕ Λεμεσός

20 ΑΠΡ 2024

Διαγωνισμός ζευγών GOLD POINTS

Ομιλος Μπριτζ Ζήνων

27 ΑΠΡ 2024

Διαγωνισμός Ομάδων SWISS

Όμιλος ΠΑΦΟΥ

18 ΜΑΙΟΥ 2024

Πρωτάθλημα Ζευγών Παύλος Αστραίος

Όμιλος ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

8 ΙΟΥΝ 2024
ΑΤΟΜΙΚΟ Πρωτάθλημα

Ομιλος Μπριτζ Ζήνων

29 ΙΟΥΝ 2024

INTER CLUB ΟΜΑΔΩΝ

Όμιλος  Λευκάρων

11 ΑΥΓ 2024

Διαγωνισμός ζευγών GOLD POINTS

Όμιλος  Λευκάρων

31 ΑΥΓ 2024

Διαγωνισμός ζευγών GOLD POINTS

Όμιλος ΠΑΦΟΥ

21 ΣΕΠ 2024

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Μεικτών Ζευγών

ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

12 ΟΚΤ 2024

Διαγωνισμός ζευγών GOLD POINTS

Όμιλος ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

1-30 ΝΟΕ 2024

Κύπελλο Ομάδων 2024

 

2 ΝΟΕ 2024

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Swiss pairs στη μνήμη Geoffrey and Nethie White

Όμιλος ΠΑΦΟΥ

28 ΝΟΕ 2024

Ετήσια Γενική Συνέλευση

 

30 ΝΟΕ 2024  

Πρωτάθλημα Ομάδων για την Ασπίδα Αγνής Βερμέιρεν

Όμιλος ΛΕΜΕΣΟΥ

14 ΔΕΚ 2024

Διαγωνισμός ζευγών GOLD POINTS

Όμιλος Αγίου Ανδρέα.

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΧΑΓΩΓΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ       

ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΧΡΥΣΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ

Για πληροφορίες αποτείνεστε στο τηλέφωνο: 7000 2345 ή μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  : secretary@cyprusbridge.org