Επιτροπές

Υπάρχουν πέντε επιτροπές στην Κυπριακή Ομοσπονδία Μπριτζ.

Οι δικαιοδοσίες των εν λόγω επιτροπών μπορεί να αναγνωσθούν στο Καταστατικό της Ομοσπονδίας.

 

Τεχνική Επιτροπή

Αποτελείται από τους: Φίλιππος Φράγκος (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Αλέκα Αστραίου,Ρένα Λόρδου,  Θέμης Ρούβης

 

Δικαστική Επιτροπή

Αποτελείται από τους: Jennifer Savvopoulos (Πρόεδρος) και Μέλη: Πάνος Παναγίδης, Ρένα Λόρδου, Κathryn Andreas, Δημήτρης Σάββα

 

 

Οικονομική Επιτροπή

Αποτελείται από τους: Ερρίκος Λεωνίδου,Κοσμάς Κοσμά, Αλεξάντρα Μάτση

 

Eπιτροπή Marketing

Αποτελείται από τους: Φρόσω Τηλλυρή και Ρόνα Παρούτη

 

Επιτροπή δεοντολογίας

Αποτελείται από τους :Δήμητρα Κούσιου (πρόεδρος), Δημήτρης Σάββα και Πάνος Μακρής μέλη

 

Επιτροπή Στρατηγικής

Αποτελείται από τους : Φίλιππο Φράγκο, Γιώργο Γεωργιάδη και Kathryn Andreas