Σεμινάριο δασκάλων Ομοσπονδίας 29-30 Mαρτίου 2019

Σεμινάριο δασκάλων Ομοσπονδίας 29-30 Mαρτίου 2019

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Μπριτζ διοργάνωσε Σεμινάριο για τους δασκάλους της Ομοσπονδίας. Το Σεμινάριο έγινε στον Όμιλο Λευκωσίας από την Ελλαδίτισσα προπονήτρια της Εθνικής μας Ομάδας  και επαγγελματία δασκάλα του Μπριτζ,  Χριστίνα Συρακοπούλου,  στις 29 και 30 Mαρτίου. Σκοπός του Σεμιναρίου ήταν η κατά κύριο λόγο εκπαίδευση αρχαρίων στον Μπριτζ.