15 Νοεμβρίου 2018 Ετήσια Γενική και Εκλογική Συνέλευση της Ομοσπονδίας